Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
види фінансових послуг
контактна інформація
звітність та аудит
наша команда
 

На підставі рішення позачергових загальних зборів членів КС "Взаємопоміч" від 30 квітня 2022 року КС "Взаємопоміч" припинила надання фінансових послуг членам КС. і працює виключно на отримання платежів по діючих кредитних договорах до повного їх погашення (включно з договорами, які є у виконавчому чи судовому провадженнях. Спостережна рада КС "Взаємопоміч"


 Кредитна спілка зареєстрована 18 листопада 1996 року згідно рішення Виконкому  Червоноградської міської ради №5 Львівської області і діє на підставі Законів України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про кредитні спілки”, „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів Нацфінпослуг України.

Найменування кредитної спілки:

українською мовою повне: Кредитна спілка “Взаємопоміч”
українською мовою скорочене: КС “Взаємопоміч”
англійською мовою повне: Credit union  “Vzayemopomich”
англійською мовою скорочене: C.U.  “Vzayemopomich”

Юридичною адресою (місцезнаходженням) кредитної спілки є:      
м. Червоноград , вул. Богуна, 1, Львівська область, Україна, 80105
1. Кредитна спілка „Взаємопоміч”  заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

2. Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої підрозділом 5 Статуту КС "Взаємопоміч".
Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах: 

1)  добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки;
2)  рівноправність членів кредитної спілки;
3)  самоврядування;
4)  гласність. 
Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку. 

Кредитна спілка є членом Національної Асоціації Кредитних Спілок України (НАКСУ)

Являється учасником об'єднаної кредитної спілки НАКСУ.   
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. У випадку прийняття відповідного рішення Держфінпослуг, функції органів управління кредитної спілки виконує тимчасова адміністрація, що призначається і діє згідно з законодавством.
Членами кредитної спілки є особи, які постійно проживають у Львівській області. Набуття членства в кредитній спілці відбувається на підставі письмової заяви встановленого зразка та сплаті вступного та обов’язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами.
Кредитна спілка «Взаємопоміч» надає своїм членам такі види послуг:

*Залучення внесків (вкладів) членів спілки на депозитні рахунки;

адання кредитів членам кредитної спілки за рахунок додаткових пайових внесків та (або)  внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

КС "Взаємопоміч" надає послуги на підставі Ліцензій, виданих НАЦКОМФІНПОСЛУГ УКРАЇНИ: 

1. "Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки"(Розпорядження №2346 від 07.08.2014р.)Термін дії-безстроково. 

2. Ліцензія на провадження господарської діяльності надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту(Розпорядження №701 від 23.03.2017р.) Термін дії- безстроково.
Адреса: вул. Богуна, 1, м. Червоноград Львівська область, 80105 

Тел./ факс:  03249-466-28

Електронна адреса:  sev@bis.net.ua

Наш сайт: www.vzayemopomich.naksu.org


Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки:
Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України